www.folkkampanjen.se

Energiframtid utan kol och kärnkraft

Energiframtiden måste bli utan kol och kärnkraft, med en mångfald av förnybara och miljövänliga energislag. Kol bidrar till växthuseffekten och kärnkraften är för farlig. Oljan ska fasas ut och naturgasen användas under en övergångsperiod. Uran, kol, olja och naturgas är ändliga resurser. Med 1990 års användningstakt, teknik och ekonomi räcker världens reserver av kol i 238 år, olja i 43 år och naturgas i 58 år (enligt Energiläget från NUTEK).

Vi skulle klara oss med en hundradels procent av solens flöde - om vi använde det!

Mänsklighetens energibehov i dag är bara någon hundradels procent av solflödet mot jorden. Men vi använder inte solenergin i någon större utsträckning. I stället eldar vi fossila bränslen för att täcka 80 procent av energibehovet. Till 10 procent bränner vi ved, mest i U-länderna. Vattenkraft utnyttjar vi till lite mer än 5 procent och kärnkraft till lite mindre än 5 procent av energibehovet. Bara 15 procent av den energi som mänskligheten använder är förnybar, nämligen biobränslen och vattenkraft. Den politiska viljan att ändra systemet är svag så länge de fossila bränslena är billiga. Av de forskningsresurser som går till energi får de förnybara energikällorna bara 7 procent och kärnkraften närmare 60 procent.


Hur ser det ut i Sverige?

I Sverige är vi duktigare än världsgenomsnittet på att använda förnybar energi. 30 procent av det svenska energibehovet täcks av vattenkraft och biobränslen, ganska jämnt fördelat mellan dem. Tyvärr är vi också duktiga på att använda kärnkraft. "Bäst" i världen faktiskt; Sverige har mest kärnkraft per person av alla länder. Ungefär 15 procent av vår energi kommer från uranet. Fortfarande använder vi mycket olja, över 40 procent. De fossila bränslena står tillsammans för drygt halva vår energitillförsel.


Mer uppgifter kan du få i följande skrifter -
kontakta gärna oss så hjälper vi till!

Från NUTEK: Energiläget och Energiläget i siffror (ny upplaga varje år)
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen: Välj energi!, Larsons förlag 1990
Lundberg, Fredrik (red): Avveckling - utveckling. Energi för 2000-talet,
Naturskyddsföreningen 1990
Borg, Nils: Det är klart det går. Argument för hushällning och miljövänlig energi,
Energiflödet 1990 (finns hos Folkkampanjen)
Solenergi. En internationell strategi för förnybara energikällor, Miljövårdsberedningens rapport 1992:1