www.folkkampanjen.se

Mer nytta - mindre energi

Spara på energin! Det låter som försakelser i dunkla och kalla rum. Men att spara energi kan också betyda att vi helt enkelt använder energin smartare. Detta kallas effektiv energianvändning. Ny teknik och klokare användning av tekniken gör att vi kan krama allt mer nytta ur varje kilowattimme. I praktiken betyder det att vi kan använda allt mindre energi för att värma våra hus, få kall öl ur kylen, för att tillverka papper...

Energianvändningen kan halveras

I Sverige använder vi cirka 140 terawattimmar elenergi varje år. (Det är 140 miljarder kilowattimmar). Ungefär hälften av denna energi kommer från kärnkraften och hälften från vattenkraften. OM vi förutsätter att vi vill leva på ungefär samma materiella standard som i dag måste en del - men inte alla! - kärnkraftverk ersättas med nya och miljövänliga kraftverk.

Flera oberoende studier visar att det är tekniskt möjligt att minska elanvändningen med hälften. Mer försiktiga bedömer att det är ekonomiskt möjligt att med teknik som är känd i dag, minska elanvändningen med 25 till 40 procent. Detta samtidigt som man räknar med fortsatt ekonomisk tillväxt, det vill säga att vi fortsätter att konsumera mer varor och tjänster. Även om varje kilowattimme kommer att kosta mer så kan vi använda så mycket mindre energi att den totala notan blir lägre, även om vi räknar in kostnaderna för den effektiva teknik som hjälper oss att spara energi. (För enkelhetens skull kan vi beskriva det som att hälften av kärnkraftselen kan vi ersätta med effektivare elanvändning och den andra hälften med miljövänlig el från biobränslen och vindkraft.)

Det viktiga är dock inte att räkna procent. Tekniken förbättras hela tiden, möjligheterna att minska energianvändningen blir allt flera. Det viktiga är att vi fattar rätt beslut i dag, att vi för en energipolitik där det lönar sig att satsa på smart energianvändning.


Megawatt och negawatt

I korthet går budskapet ut på att det är billigare att satsa pengarna på energisnål teknik än att bygga nya kraftverk. Man kan beskriva det som ett val mellan att satsa pengar på megawatt (nya kraftverk) eller på (negawatt) effektivare energi-användning. Det finns inget som talar emot att kraftföretagen betalar sina kunder för att använda mindre energi. (Man kan alltså se den ineffektiva energi-användningen i samhället som ett slags outnyttjad energireserv.) Sedan kan kraftföretagen sälja den energi som de "får loss" till någon som behöver den bättre.

Varför satsar då kraftföretagen hellre på nya kraftverk även om det är billigare att minska energianvändningen? En förklaring är förstås traditionen och organisationen. De flesta kraftföretag har ingenjörer som har kunskapen att projektera nya kraftverk. Man vet man vad får och ungefär hur mycket det kostar. Kunskapen om hur man får alla energikonsumenter att anamma ny teknik är dock sämre. Hur som helst, dålig kunskap är inget argument för att inte lära sig. I USA börjar många kraftföretag lära sig just detta, och de satsar allt mer pengar på att minska sina kunders energianvändning och allt mindre på nya kraftverk. Och ju mer de satsar på att utnyttja sina "negawattresurser", desto mer lär de sig. Och desto mer satsar de...

Visst behöver vi energipolitik

Vi borde kunna, men vågar inte. Sådan är situationen i dag: Vi har tekniken och kunnandet för att använda mindre el, men så länge som elöverskottet är så stort som i dag vågar ingen riktigt satsa på att marknadsföra effektivare energiteknik. Det är ett slags moment 22. Alla väntar på signaler för att göra något, men så länge som ingen gör något kommer inga signaler.

I Sverige har enheten för effektivare energianvändning på, NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket), ansvar för att driva marknaden framför sig. Ett exempel på hur de arbetar är så kallad teknikupphandling. NUTEK/Effektiv Energi samordnar stora köpare som tillsammans kan ställa krav på tillverkare att ta fram energisnåla produkter till bra pris.


Det supereffektiva kylskåpet

På Enheten för effektiv energianvändning kände man till att tekniken för att bygga effektiva kyl- och frysskåp finns hos tillverkarna, men att de inte vågar ta risken att lansera nya produkter. Liknande tävlingar har ofta syftat till att sporra tillverkare att ta fram mycket avancerade prototyper. Tyvärr har dessa avancerade produkter sällan hittat ut till konsumenterna. NUTEK/Effektiv Energi vände sig därför till några stora byggherrar som Riksbyggen och HSB, som fick frågan: "Om vi får fram ett riktigt bra kyl/frysskåp till ett bra pris, vill ni köpa ett stort antal för att sätta in i nya hus?" Riksbyggen och HSB ställde upp, och NUTEK/Effektiv Energi anordnade en tävling. Electrolux vann tävlingen med ett skåp som (1991) var långt bättre än det bästa som fanns på marknaden då. Det nya Electroluxskåpet visade sig dra mindre än hälften så mycket energi som det bästa på marknaden. Men det var inte bara ett avancerat superskåp, utan ett bra skåp till ett pris som skulle göra det intressant för vanliga konsumenter. Ett av villkoren för att vinna tävlingen var nämligen att man också började serietillverka skåpet. Electrolux hade redan tekniken. Vad de saknade var däremot en klar signal från konsumenterna - deras marknad - om vad som krävdes av dem. När signalen kom fick de fart. Även andra tillverkare sporrades, och i dag har varje tillverkare med självaktning ett energisnålt skåp i sitt sortiment. NUTEK/Effektiv Energi har sedan upprepat tävlingen med energisnåla fönster, energisnåla tvättstugor, energisnåla och flimmerfria driftdon till lysrörsarmaturer m m.

Inom industrin finns också stora möjligheter till energihushållning. Energisnåla pumpar och motorer, effektiv belysning, värmeåtervinning etc minskar stadigt den mängd energi som går åt till varje producerad enhet.


Mer uppgifter kan du få från nedstående källor - kontakta oss så hjälper vi till!
NUTEK, Enheten för effektivare energianvändning
NUTEK, Effektiv nu (litteratur från avd för effektivare energianvändning)