Välkommen www.grahamdefense.org (in English)

Vår ståndpunkt

Foton från John Grahams privata album

Stöd John Graham
(19 mars 2004, PDF, 108 KB)

Medsols, 1984, nr. 3 (PDF, 256 KB)

Indianaktivist anklagas för mord, Linda Engström, Tidningen Arbetaren, Nr 9/04 27 feb-4mars

 

För sanningens och rättvisans skull:
Släpp John Graham fri.


Free John Graham
Web Site


Free Peltier Web Site


Official Website

~~~~~~
Amnesty International
Canada

~~~~~~


Dakota-Lakota-Nakota
Human Rights Advocacy
Coalition

Lakota Student Alliance
Lakota Student
Alliance

~~~~~
Arlo Looking Cloud
Defense Fund

~~~~~

DanielTV.com

Sanning - Rättvisa

"Burdened by Murder, a fight for justice"
The 22-minute documentary about John Graham, by CTV's First Story, available at www.danieltv.com.

To download, right-click the direct link below and choose your browser's "save target file" option.
www.danieltv.com/movies/jg-400.mov
(March, 2004 - Size: 66 MB)
(Can be played by the free RealOne Player and the free QuickTime Player)


“Om du undviker att bryta mot lagen och gör vad man säger åt dig att göra och struntar i de fattiga och förtryckta kommer du antagligen inte att råka illa ut.

Om du däremot försöker rätta till det som är fel kommer du med största säkerhet att möta starkt motstånd och du riskerar att hamna i fängelse eller dö."

Leonard Peltier, politisk fånge
23 januari, 2004

Utdrag ur Leonard Peltiers årliga uttalande inför den 6 februari 2004, d v s den 28:e årsdagen av hans fängelsevistelse.


Denna webbplats, www.folkkampanjen.se/johngraham, sponsras av Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen.

Bidrag till John Graham Defense Committee kan sättas in på
plusgirokonto 25 27 10 - 9. Skriv att det gäller John Graham på talongen.
Alla pengar som kommer in kommer genast att vidarebefordras utan några avdrag för administration till John Graham Defense Committee i Whitehorse, Yukon, Kanada.

© Copyright 2004 John Graham Defense Committee
All rights reserved. Rights for all Reserves.