Hem Vår ståndpunkt (In English)  

Foton från John Grahams privata album

Medsols, 1984, nr. 3 (PDF, 256 KB)

Indianaktivist anklagas för mord, Linda Engström, Tidningen Arbetaren, Nr 9/04 27 feb-4mars

Info om 22 min. film
av CTV Canada, mars 2004

John Graham, en kanadensisk indian från Yukon och far till åtta, som har bott fridfullt i Vancouver i flera år, anklagades i USA den 30 mars 2003, tillsammans med Arlo Looking Cloud, 49, för överlagt mord på Anna Mae Aquash för 28 år sedan

Bakgrund

Många tragedier har sitt ursprung i eldstriden i Pine Ridge-reservatet och de efterföljande händelserna för nästan 30 år sedan. Det gäller till exempel dödsfallen bland Lakotafolket, bland medlemmar i American Indian Movement (AIM), de två dödade agenterna från Federal Bureau of Investigation (FBI) och den mördade kanadensiska aktivisten Anna Mae Pictou-Aquash.

I ett försök att få en fällande dom för de två FBI-agenternas död har ständiga kränkningar av rättssystemet skett från FBI, med fabricerat bevismaterial och användning av falska vittnesmål och förfalskade intyg. Kanske det mest vedervärdiga resultatet av denna taktik var den olagliga utlämningen av Leonard Peltier från Kanada för att han skulle kunna åtalas för de två agenternas död.

Amnesty International har fördömt att FBI medvetet använde förfalskat bevismaterial för att uppnå en utlämning av AIM-aktivisten Leonard Peltier från Kanada i december 1976.
~ Amnesty International – Uttalande angående arresteringen av John Graham, December 12, 2003 (In English)

”Jag förföljs av att jag nu tror vi grep en oskyldig man utan giltig kanadensisk arresteringsorder, baserat på falska bevis från USA.”
~Fd polis Bob Newbrook, angående utlämningen av Leonard Peltier (In English)

Warren Allmand, f d justitieminister och den domare som utlämnade Peltier sa senare att han aldrig hade gått med på denna utlämning om han vetat att några av de intyg och bevis som lagts fram av USA var falska.
~Källa: The Province, den 5 december 2003 (In English)

John Graham var inte närvarande vid skottväxlingen i Pine Ridge, men han befann sig vid den aktuella tidpunkten i området, arbetade för AIM som juniorsäkerhetsvakt och hjälpte till med rutinåtgärder. Under de följande månaderna blev AIM-aktivister och andra från indianbefolkningen uppsökta och förhörda, vilket fick många att frukta för sin säkerhet.

Anna Mae Pictou-Aquash var en god vän och medaktivist från Kanada. Eftersom hon var infödd Mi’qmak-kvinna från Nova Scotia, blev hon också utsatt för ständiga trakasserier från FBI som trodde hon kände till vem som bar ansvaret för FBI-dödsfallen. Flera månader efter skottlossningen –och efter att hon uttryckt oro över sin egen säkerhet till vänner och familj – hittades Anna Mae död i Pine Ridge-reservatet efter att ha fått ett dödande skottsår i huvudet.

Många frågor omger Anna Maes död, bl.a. att FBI-agenterna inte lyckades identifiera henne medan de undersökte liket trots att de hade förhört henne bara några veckor innan. Att man begravde henne i en anonym grav och endast skickade hennes händer till FBI:s högkvarter för identifikation, och misslyckandet i den FBI-ledda obduktionen att upptäcka skottsåret – ett sår som omedelbart upptäcktes vid en senare obduktion. Man konstaterade bara att hon dött av förfrysning.

En FBI-godkänd rättsläkare missade kulhålet i hennes nacke och sa att hon dött av förfrysning. Fortfarande utan att kunna identifiera henne beordrade Norman Zagrossi, FBI-inspektör från Washington DC, att hennes händer skulle skäras av. “Våra experter i Washington rekommenderade oss att det lämpliga tillvägagångssättet var att skära av hennes händer, stoppa dem i behållare med formaldehyd och skicka dem till Washington, vilket vi gjorde. Jag hade aldrig tidigare gjort detta…”
~From CBC:s Fifth Estate den 8 november 2000 (In English)

Det var en stympning som fortfarande efter tjugofem år upprör indiansamhället. En andra obduktion av en annan rättsläkare visade en kula som fortfarande satt kvar i hennes huvud. Zagrossi visste att det såg ut som ett mörkläggningsförsök från FBI och förgrymmad ringde han den första rättsläkaren. “Det såg ut som om vi var inblandade, det såg ut som om vi försökte dölja nånting vilket vi faktisk inte gjorde”, sa Zagrossi.
~Från CBC:s Fifth Estate den 8 november 2000 (In English)


Under de senaste tio åren har anställda på FBI gjort fyra resor till Yukon för att uppsöka John Graham, be honom identifiera Anna Maes mördare och erbjuda honom immunitet från alla relaterade brott. De sa också att om inte John Graham lydde, skulle de rikta anklagelserna för brottet mot honom. Under deras fjärde och senaste besök i Yukon talade agenterna om för John att det var sista gången de besökte honom.

Efter omfattande och diskutabla förhör med Johns medanklagade Arlo Looking Cloud, levde FBI upp till sitt löfte och anklagade John för mordet på Anna Mae Pictou-Aquash.

FBI:s rättssak mot Looking Cloud, en hemlös och kronisk alkoholist som ställs inför rätta den 3 februari, är problematisk. Looking Cloud ska vittna mot John Graham, men han har uppträtt oberäkneligt i fängelset sedan han arresterades.
~The Province, den 5 december 2003 (In English)

Aktuell situation

Den 1 december 2003 blev John arresterad i Vancouver och skall snart närvara vid en utlämningshearing som är en förberedelse för att kunna anklaga honom för överlagt mord.

John Grahams familj och vänner som omfattar ett stort antal supportrar, människorätts- och First Nation-organisationer samt Yukons parlamentsledamot, tillika parlamentssekreterare, Larry Bagnell, uppmanar nu den kanadensiska regeringen och alla inblandade i denna process att visa största noggrannhet vid granskningen av bevismaterial som kommer att läggas fram vid utlämningshearingen.

Amnesty kräver att de kanadensiska myndigheterna försäkrar att det görs en rigorös granskning av samtliga bevis som läggs fram emot honom. Om Graham skulle komma att stämmas i USA, kommer Amnesty International att kräva garantier för att hans rätt till en rättvis rättegång skall respekteras till fullo.
~Amnesty International, uttalande i samband med John Grahams gripande, 12 december 2003 (In English)

Vi är djupt bekymrade över Mr. John Grahams säkerhet och ifrågasätter lagligheten i den rättsliga processen i Kanada.
~ Günter Wippel, Menschenrechte (Human Rights) 3000, Tyskland, 14 december 2003 (In English)

”Det jag fruktar mest är att USA kommer att använda samma sorts bräckliga och hopdiktade bevismaterial som de använde mot Leonard Peltier för att rättfärdiga utlämningen av John Graham, en kanadensisk medborgare, till USA”, sa Amnesty International-medlemmen Bob Newbrook, en pensionerad polis som arresterade Peltier i Alberta 1976.
The Province, den 5 december 2003 (In English)

I kölvattnet på händelserna kring Maher Arar och kommentarerna från den amerikanska ambassadören Paul Cellucci att USA kommer att “göra vad som behövs” för att skydda USA:s nationella säkerhet och att hemlandets säkerhet kommer före respekten för ett kanadensiskt pass, finns det en stark känsla att kanadensare inte möts med vederbörlig respekt och hänsyn från USA.

Vi är övertygade om att såvida en utlämning skulle ske under tvivelaktiga omständigheter, då kommer den allmänna reaktionen att bli högljudd, omedelbar och i högsta grad kritisk mot den kanadensiska myndigheten som låter detta äga rum.

Jennifer Wade, grundaren av Vancouver-avdelningen av Amnesty International som var närvarande vid Leonard Peltiers utlämningshearing – en annan man som förknippas med Pictou-Aquash – säger att Kanada kommer att göra samma misstag en gång till om man utlämnar Peltiers vän, John Graham, för mordet på deras kollega, Pictou-Aquash
~CBC NEWS, den 4 december 2003 (In English)

Vår ståndpunkt

Med kännedom om dokumenterade juridiska övergrepp av FBI i talrika rättsfall som är direkt relaterade till anklagelsen mot John Graham, uppmanar vi alla som är inblandade i denna sak, och alla som tror på sanning och rättvisa, att motsätta sig den föreslagna utlämningen av John Graham.

John Grahams försvarskommitté är övertygad om att de bevismaterial och vittnesmål som kommer att presenteras huvudsakligen består av indicier som sannolikt är resultat av framtvingade berättelser och förfalskade dokument. Det är dessutom vår övertygelse att John inte skulle få en rättvis rättegång om han utlämnas till USA.

Vi sörjer alla den tragiska förlusten av Anna Mae Pictou-Aquash och hoppas att sanningen om hennes död en dag kommer att bli känd.

Vi är också absolut övertygade om Johns oskuld och tror att anklagelsen mot honom är en fortsättning på denna parodi på rättvisa som har pågått sedan 1970-talet.