www.folkkampanjen.se

Svar på frågor om energi

Varför ska kärnkraften läggas ned?
Svar: Kärnkraft sprider radioaktivitet som skadar allt liv under många år. Kärnkraft kan inte ersätta kol och olja. Det finns för lite lättillgängligt uran.

Vad häder om ett kärnkraftverk går sönder?
Svar: Vid en stor olycka kan stora landområden bli obeboliga.

För att få fram ström med hjälp av kärnkraftteknik sprider vi radioaktivitet i naturen. Det mesta blir kvar i avfallsdammar nära urangruvorna. Sverige köper sitt uran från Kanada, Ryssland, Australien och Namibia (Sydafrika). Stora områden har förgiftats av kemikalier, tungmetaller och radioaktivitet. Vid framställning av kärnkraftsbränsle, vid transporter och vid hantering av det utbrända kärnkraftsbränslet finns risker för utsläpp av radioaktiva ämnen. För alla kärnkraftverk finns risk för haveri med stora utsläpp av radioaktiva ämnen. En sådan olycka inträffade i Tjernobyl 1986. Bara några procent av kärnkraftsbränslet spreds ut i luften. Ändå förgiftades stora områden så kraftigt att mer än hundratusen människor tvingats flytta från sina hem för alltid, även om några äldre flyttat tillbaka så bör ingen bosätta sig där de närmaste hundra åren. Miljoner andra bor i radioaktivt nedsmittade områden där man inte kan äta den odlade maten och där barn förbjuds leka utomhus utom på vissa sanerade platser.

De som får stora radioaktiva doser blir sjuka genast och dör i plågsam strålsjuka. De som får mindre doser radioaktivitet kommer att få ökad risk att drabbas av cancer efter 10 till 20 år. Vi anser att risken för stora olyckor i de svenska kärnkraftverken är liten. Men eftersom skadorna vid denna osannolika olycka drabbar så många under så lång tid anser vi inte det är rätt att chansa på att vi ska slippa en ny kärnkraftsolycka.

Vad menas med risk och säkerhet? Vad betyder stora eller små konsekvenser? Det sägs att kärnkraften är säkrare än trafiken, att det är större risk du skadas i en trafikolycka än av en kärnkraftsolycka. Det är nog sant. Men, tänk efter! Om du blir påkörd på vägen till Barsebäck är det synd om dig, men man behöver inte utrymma hela Malmö- och Köpenhamnsområdet under hundra år, som kan bli följden av en stor olycka i Barsebäck.


Vad finns det för energikällor?

Under människans historiska tid på många tusentals år har vi använt oss av den energi som ständigt flödar ner på jorden. För hundra år sedan började man använda olja, kol och fossilgas (kallas ibland naturgas). För 52 år sedan sprängdes den första atombomben. Då byggdes ett antal kärnkraftverk för att framställa plutonium ur uran. Det är av plutonium man gör kärnvapen. Sedan kom man på att ur värmen från kärnkraftverket framställa ström. Man kallade det "fredlig atomkraft". När inte kärnkraftverkens kostnader betalades från ländernas militärbudget och samtidigt kraven på ökad säkerhet ställdes på kärnkraften så blev kärnkraften dyr. Nästan inga kärnkraftverk har byggts de senaste 15 åren.

Om olja och kärnkraft används lika mycket som nu tar de slut om 50 år. Kolet räcker 300 år. Man forskar om nya typer av effektivare kärnkraft. Det är osäkert om det någonsin går att få fram fungerande anläggningar. Men man vet att det inte blir inom 30 år. Så efter en kort tid i mänsklighetens historia, 200 år av kanske 200 000 år, måste vi gå tillbaka till de flödande energislagen.

De alternativa energislagen brukar de kallas som ska ersätta kol, olja och kärnkraft. Det är solvärme, biobränsle (ved, halm, energirika växter), vindkraft och solkraft (solceller som gör ström direkt av solstrålning). Men de viktigaste av alternativen är ny teknik som gör att vi inte behöver använda så mycket energi. Det är t ex värmepumpar som tar tillvara värmen i vatten, berggrund eller ventilationsluft. (Det fungerar som ett ut- och invänt kylskåp!) Varvtalsreglering inom industrin och energisnåla hushållsapparater.


Alla energislag har nackdelar

Tar man ut för mycket ur skogen på samma ställe påverkas marken, växt- och djurlivet, all eldning orsakar rökgaser. Vindkraftverk bullrar inte men kan störa på andra sätt om de placeras på känsliga ställen. En del av ämnena som används för solceller, värmepumpar, är giftiga om de kommer ut. Men det här är nackdelar som kan göras små om man tänker efter hur man tar tillvara energin och hur man använder den. Det är därför vi säger att alternativet till kärnkraft är hjärnkraft.

Den energin som man sparat in gör minst skada!


Bakgrund till hur vi kan spara bort 12 reaktorer

Så här kan 61 terrawattimmar (TWh) el från kärnkraften ersättas utan fossila bränslen:

Totalt ger detta 61 TWh. Men om befolkningen är villig att göra vissa uppoffringar genom att sänka sin rumstemperatur i elvärmda bostäder, och vara noga med att släcka lampor osv kan vi spara ytterligare 5-10 TWh. Sveriges 12 kärnreaktorer ger ca 70 TWh el i dag.

Att bara spara el från de diskuterade reaktorerna i Barsebäck, som alstrar 8 TWh tillsammans, är som synes en ganska lätt uppgift.

Vissa delar av industrin hotar med elbrist om vi stänger en till två reaktorer. Det är intressant att erinra sig hur diskussionen gick för 25 år sedan. 1972 påstod CDL - Centrala driftsledningen, ett samarbetsorgan för elproducenterna i Sverige, att vi 1990 skulle behöva 250 TWh el. Men det året använde vi 140 TWh. Om vi inte byggt ut kärnkraften så mycket skulle vi använt ännu mycket mindre el.

Nackdelarna med kärnkraft är väl bekanta. Avfall, olyckor (som kärnkraftsbolagen bara behöver försäkra sig för att ersätta skador på allmänheten med 2 miljarder kronor, när en olycka kan kosta så oändligt mycket mer), uranbrytningens miljöförstöring och arbetsmiljörisker, samt upparbetningsanläggningarnas utsläpp av radioaktiva isotoper som gett ökade risker för leukemi bland barn i Sellafield och La Hague, för att nämna något.