www.folkkampanjen.se

Faktablad från Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

 1. Svar på tal om kärnkraften

 2. Energiframtid utan kol och kärnkraft

 3. Uranbrytning

 4. Reaktoravfall

 5. Kärnkraft och ekonomi

 6. Solenergi

 7. Vindkraft

 8. Bioenergi

 9. Mer nytta - mindre energi

 10. Svar på frågor om energi: Hur vi kan spara bort 12 reaktorer?

 11. Olyckor och olycksrisker